Στέλιος Αρχιμανδρίτης

Director, Infrastructure & Continuity Expert, Omnius Technology Innovations LtdShare

Στέλιος Αρχιμανδρίτης
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.