Σπύρος Μιχαηλίδης

Business Development Manager, A. Psaltis & Sons LtdShare

Σπύρος Μιχαηλίδης
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.