Παύλος Παραδεισιώτης

CEO, PARADISIOTIS GROUPShare

Παύλος Παραδεισιώτης
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.