Παύλος Παραδεισιώτης

CEO, PARADISIOTIS GROUPShare

Παύλος Παραδεισιώτης
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.