Παύλος Μπέσης

Sales, LS & Marketing DirectorShare

Παύλος Μπέσης
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.