Παναγιώτης Διονυσίου

CIO, CA PAPAELLINAS GROUPShare

Παναγιώτης Διονυσίου
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.