Νεόφυτος Αυξεντίου

General Manager, KEDIFAP LTDShare

Νεόφυτος Αυξεντίου
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.