Νίκος Σφυρής

Managing Director, SLOA LtdShare

Νίκος Σφυρής
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.