Νίκος Ροδόπουλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE και Executive Director της YES AdvisoryShare

Νίκος Ροδόπουλος
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.