Νίκος Ροδόπουλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE και Executive Director της YES AdvisoryShare

Νίκος Ροδόπουλος
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.