Μιχάλης Παπαζαχαρίου

Managing Director, Cybersecurity Strategist, Omnius Technology Innovations LtdShare

Μιχάλης Παπαζαχαρίου
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.