Μιχάλης Παληός

Μηχανικός Πωλήσεων Λύσεων Αυτοματισμού, Toyota Material Handling Greece & CyprusShare

Μιχάλης Παληός
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.