Μιχάλης Παληός

Μηχανικός Πωλήσεων Λύσεων Αυτοματισμού, Toyota Material Handling Greece & CyprusShare

Μιχάλης Παληός
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.