Μιχάλης Λύρας

Advisor, iMinderShare

Μιχάλης Λύρας
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.