Μαρία Χαβιαρά Πασσάδη

Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και ΒιομηχανίαςShare

Μαρία Χαβιαρά Πασσάδη
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.