Μαρία Πίτσιλλου

Manager, iMinderShare

Μαρία Πίτσιλλου
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.