Μάριος Τσιακκής

Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕShare

Μάριος Τσιακκής
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.