Μάριος Τσιακκής

Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕShare

Μάριος Τσιακκής
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.