Μάριος Δημητριάδης

Εκτελεστικός Σύμβουλος, CFO, MITSIDES PUBLIC COMPANY LTDShare

Μάριος Δημητριάδης
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.