Κυριάκος Δημητρίου

Διευθυντής, SLOA LtdShare

Κυριάκος Δημητρίου
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.