Ισαβέλλα Καϊλίδου

Commercial Manager, GRIGORIOU B.E. LTDShare

Ισαβέλλα Καϊλίδου
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.