Θεόδωρος Λουκαΐδης

Managing Director, Dexterity Solutions LtdShare

Θεόδωρος Λουκαΐδης
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.