Θανάσης Καλκούνος

Product & Services Manager, Toyota Material Handling GreeceShare

Θανάσης Καλκούνος
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.