Θάνος Κοτσαύτης

Director, DGSOFT LTDShare

Θάνος Κοτσαύτης
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.