Επαμεινώνδας Νίκας

IT Project Manager, LAS Solutions Α.Ε.Share

Επαμεινώνδας Νίκας
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.