Δημήτρης Ιωάννου

Οικονομικός Διευθυντής, KOUNTOUROS BROS MEAT SUPPLIERS LTDShare

Δημήτρης Ιωάννου
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.