Γιώργος Ρουμελιώτης

Project Manager, LAS Solutions Α.Ε.



Share

Γιώργος Ρουμελιώτης
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.