Ανδρέας Κυριάκου

Commercial Manager, SoftOne Technologies LtdShare

Ανδρέας Κυριάκου
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.