Αλτάνη Μπατουδάκη

Managing Director, Adacom Cyber Security Cy LtdShare

Αλτάνη Μπατουδάκη
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.