Έλια Πέτρου

Project Manager at Supernova Consulting LtdShare

Έλια Πέτρου
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.