3. Υιοθέτηση τεχνολογίας

Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.