Ενότητα 2

Πρακτικές εφαρμογές τεχνολογίας για όλα τα τμήματα μιας εταιρείας και οργανισμού του μέλλοντος
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.