Ενότητα 1

Η Στρατηγική σημασία της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του μέλλοντος
Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον βιώσιμο μετασχηματισμό, όλων των τμημάτων των εταιρειών και οργανισμών.