Ενότητα 1

Η Στρατηγική σημασία της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του μέλλοντος
Πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας για τις εταιρείες και οργανισμούς του μέλλοντος.